سوالات متداول ثبت شرکت در ترکیه

مدت زمان ثبت شرکت از زمان حضور شرکا در ترکیه حداکثر5 روز کاری میباشد .

برای ثبت شرکت ارائه اجاره نامه به نام شرکت الزامی میباشد. در ترکیه لازم نیست دفتر کار به صورت جداگانه تهیه گردد و امکان تهیه home office نیز وجود دارد.

طبق قانون جدید ترکیه که از ماه 8 میلادی سال 2012 قابل اجرا میباشد محدودیتی در تعداد سهامدارها وجود ندارد وحداقل با یک نفر نیز میشود در ترکیه شرکتی را به ثبت رساند .

بله، این امر امکانپذیر است، شما نیازی به شریک ترک ندارید .

برای این امر فقط به اصل پاسپورت و 4 قطعه عکس از کلیه سهامدار ها نیاز خواهید داشت. لازم به ذکر است طبق قانون جدید ثبت شرکت ¼ سرمایه شرکت نیز در هنگام تاسیس شرکت باید به بانک واریز شده وحداکثر یک ماه در حساب بلوکه میشود .

فقط حضور یکی از سهامداران (مدیر عامل) و یا صاحبین امضا نیز کافی است، در این صورت لازم است سهامدار حاضر در ترکیه وکالتنامه ثبت شرکت از دیگر سهامداران داشته باشد.

نمونه وکالت نامه توسط شرکت ما در اختیار شما قرار خواهد گرفت و با ارائه آن به دفاتر رسمی در ایران و ترجمه آن به زبان ترکی و اخذ تایید وزارت امورخارجه و سفارت ترکیه این امر میسر خواهد گردید .

بله در ترکیه 2 مدل مشاور مالی است:

1- -Yemenli mali musaver مشاور قسم خورده دولت که مهر دولت را در اختیار دارد مانند حسابرس رسمی در ایران

2- Serbest Mali musaver- مشاور مالی خصوصی که البته مجوز فعالیت از دولت دارد

بله، قبل از ثبت کامل شرکت میتوانید املاک در ترکیه به نام خود خریداری کنید.